Anasayfa

Öğrencilerimizin gelişimlerini desteklemek onları farklı seçeneklerle buluşturup, farkındalıklarını arttırmak ve yetenek alanlarını belirleyerek ilerlemelerine olanak yaratmak amacıyla  okulumuz branş derslerini de eğitim programlarımız içine dahil edecek uygulamalar yapıyor…

 


Okulumuzda belirlediğimiz program dahilinde yer alan branş dersleri:


» Müzik
» İngilizce
» Drama
» Satranç
» Çocuk Yogası, Jimnastik, Streçing,
» Bale
» Modern Dans ve Halk Oyunları
» Seramik,
» Resim Heykel
» Ebru ve Kil

 

 

 

Müzik ;

 

Müzik çocuklarımızın kendini ifade etme becerisiyle birlikte  yaratıcılık, zevk ve estetik duygularını   geliştirir; ses ve dil gelişimi ile bilişsel gelişim ve soyut düşünme gelişim alanlarını destekler.


Başarı Anaokulu bu bilinçten hareketle müziği eğitim programlarının olmazsa olmaz bileşeni haline getirmiştir.


Mutluluk, üzüntü, sevinç, umut gibi insani duyguları müzikle çocuklarımıza yaşatıyoruz… Orff çalgıları ile yapılan çalgı eğitimleri ve grup eğitimi ile çalgıcılık becerilerini geliştirip destekliyoruz…

 

 

 

 

İngilizce ;


Yabancı bir dili öğrenmiş olan çocuklar, diğer kültürlere karşı kültürel çoğulculuk, açıklık ve takdir duygusu beslerler.

 

Başka ülkelerde rahatça seyahat edebilme, yabancı dil edebiyatını, film ve müziklerini orijinal şekilleriyle görme ve dünyadaki kültürel farklılığı anlama imkanı kazanırlar. Kendini ifade etme kabiliyetleri gelişir. Kelime hazineleri genişler ve bunun yanında kendi dilini yeni alanlarda kullanma becerileri artar.

 

 

 

 

 

Drama ;

 

Drama çocuklarımızın büyüme yolculuğunda her tür gelişim alanını destekleyen etkili bir eğitim öğretim bileşenidir.

 

Drama çocuklarımıza ;


- FARKINDALIK KAZANDIRIR,
- Bağımsız düşünmeyi sağlar,
- İşbirliği yapabilme özelliğini geliştirir,
- Sosyal ve psikolojik duyarlılık yaratır,
- Dört temel dil becerisini (konuşma, dinleme, okuma, yazma) geliştirir,
- Sözel olmayan iletişimin öğrenilmesini sağlar,
- Yaratıcılık ve estetik gelişimi sağlar,
- Etik değerlerin gelişmesine olanak sağlar,
- Kendine güven duyma, karar verme becerilerinin gelişmesini sağlar,
- Kaslarını hareket ettiren yeni yöntemleri bulmayı, denemeyi ve bedenini çok yönlü geliştirmeyi sağlar,
- Hata yapma korkusu olmaksızın yeni davranışlar geliştirmeyi sağlar,
- Sanat formlarına duyarlılık göstermeyi sağlar,
- Duygunun sağlıklı ve kontrollü boşalımına olanak verir,
- Kendini tanımayı sağlar.,
- Kendini ifade etmede güven kazandırır,
- Bilgiye ulaşmaya ve onu kullanmaya istekli duruma getirir

 

 

 

 

 

Satranç;

 

Hayatın bir izdüşümü olarak düşünülen satranç sporunun çocuk eğitiminde olumlu ve kalıcı etkileri olduğu yaygın kabul görmektedir. Dünya eski satranç şampiyonlarından Alekhin, "Ben satranç sayesinde kendimi eğittim" diyerek, bunun önemini vurgulamıştır.

 


Satranç çocuklarda;


- Konstantrasyon için önce motivasyon sağlar,

- Hedefe ulaşmak için bir plan yapılması, bu plan doğrultusunda eldeki olanakların en akılcı, en ekonomik biçimde kullanılmasını öğretir,
- Sorumluluk duygusunu aşılar

- Gerçekleştirmek istediklerini önceden zihinlerinde yaşatmalarını sağlar
- Yaratıcı düşüncenin filizlenmesine zemin hazırlar.
- Düşündüklerinin gerçekleştiğini görmek   kendilerine olan güvenlerini arttırır.
- Doğru kararı belirli süre içinde verebilme becerisi kazandırır.
- Duygusal dünyalarını destekler ve kendi kendine yetebilen bireyler olarak yetişmelerine olanak sağlar…

 

 

 

 

Çocuk Yogası, Jimnastik, Streçing ;

 

Günümüzde artık çocuklar da rekabet ortamından,çevre baskısından,ailelerin beklentilerinden ve buna benzer daha pek çok sebepten dolayı zihinsel,fiziksel ve ruhsal yönden olumsuz olarak etkilenmektedir.

 

Düzenli yoga yapan çocuklarda farkındalık gelişir.Bu farkındalık yeni ve pozitif doğrultuda değişimlere yol açar.

 

Yoga duruşlarının sağladığı fiziksel ararlar (esneklik, dayanıklılık, denge, doğru duruş, doğal nefes ,konsantrasyon) dışında çocukların kişisel disiplin anlayışı da olumlu yönde gelişir.


Çocukların hayata dair yaklaşımları yetişkinlerden farklıdır. Korkuları, öfkeleri, üzüntüleri, sevinçleri, yoga sayesinde çocuklar özellikle negatif duygu ve düşünceleri kontrol etmeyi (ama bastırmamayı) zihin ve beden arasında uyum sağlamayı öğrenirler.

Tüm bunların gerçekleşmesi çocukların yaratıcılıklarını da geliştirir.

 

 

 

 

Bale ;

 

Bale yapan çocuğun,fiziki ve kültürel gelişmesinin yanı sıra vücut ve beynin aynı anda kullanılması nedeniyle yani aynı zamanda beyin jimnastiği de yaptığı için  çocuğun zihninin daha açık ve daha duyarlı olacağı da kesindir.

Bu tür çalışmalar çocukların kendilerine olan öz güvenlerinin gelişmesini sağlamakta ,toplumda farklı bir yer edinebilmelerine etken olmaktadır.Çocuğun daha planlı ve programlı çalışmasını sağlarken ,zamanı en iyi şekilde değerlendirmesine ,kurallara uyum göstermesine daha disiplinli ve ölçülü yaşamalarına da önemli etken oluşturur. 

 

 

 

 

Modern Dans ve Halk Oyunları ;

 

Anaokulu çağındaki 5-6 yaş çocuklar halk oyunları sayesinde sağ ayak, sol ayak kavramını öğrenirler. Sayı sayarak ayak hareketlerini yaparak, sayı iyice oturduktan sonra hem sayıp hem hareketi yapıp hem de şekil yaparak çocukların beyin-kas koordinasyonları gelişir.

 

Yapılan şekiller ve hareketin kaç tane yapılacağı, bir sonraki hareketi akıllarında tutup geçiş yapmaları çocuklara dikkatlerini bir noktada yoğunlaştırmayı öğretir.

 

 

 

 

Seramik ;

 

Küçük yaşta yapılan seramik çalışmalarının temel amacı doğal becerileri geliştirerek yaratıcı etkinliklere dönüştürmektir.

 

Çocuk seramik çamurunu kullanarak hayal ettiklerini somut bir biçimde ifade etmeyi öğrenir.Düşüncenin ve hayal gücünün gelişimiyle ellerin kullanımı arasında paralellik vardır.Seramik çalışmaları bu açıdan hem zihinsel hem de bedensel gelişime katkı sağlar.

 

 

Yapılan araştırmalar seramik çalışmalarının;

 

Müzik ,resim gibi el becerisini yoğun olarak gerektiren sanat alanlarına iyi bir hazırlık olduğunu göstermektedir. Çocuk seramik çalışarak, grupla çalışmayı öğrenir,toplum bilincini benimser Yaratıcılık yönü gelişir, problemlere farklı çözümler getirir.

 

Özgüven kazanır. Kendini daha kolay ifade eder. Bağımsız düşünmeye ve bunu uygulamaya başlar. Değişik materyalleri tanıyarak özgün ürünler çıkarır. Çeşitli aletleri kullanmayı öğrenir,alet kullanma yetisini geliştirir.

 

 

 

 

Ebru Kıl;

 

Kil hamuru ince motor hareketlerini geliştirmek, parmak kaslarını güçlendirmek için ideal bir malzemedir. Oyun hamurundan daha sert olduğu için çocuğun kaslarını daha fazla kullanması gerekir. Ayrıca toprakla oynamak çocuklara her zaman iyi gelir.

 

Stresini alır ve sakinleştirir. Çocukların gergin olduğu zamanlarda kil hamuru ile oynamak hem eğlendirir hem ortamın havasını değiştirir. Ruha huzur veren ve sabırlı olmayı öğreten bir sanattır ebru.

 

Sinir hastaları ve özürlü çocuklar üzerinde yarattığı olumlu etkiler ortadadır. Sakinleştirici etkisi ile sinir sistemini düzenlemekte ve su ile ilgilenmeyi zaten seven çocuklarda ise, renklerin birbirleri ile dansı, onları mutlu kılmaktadır